БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Междуминутка

Мариана Стефанова (лъчът)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Залутани, забързани, задъхани...
все гоним времето...
Натоварили по себе си тежки грижи и проблеми
Устремно преследваме поредното “да имам”
И се смаляваме...
смаляваме...
до изгубване ...
Не забелязваме,
как оставяме себе си
в стъкълца отмерено  време...


2003-11-10