<

ॡճձբգڑ۳۴ۺहफ (alord)

Раздел: РАЗКАЗИ  Цикъл:

- Здравейте. Аз съм Таксиметров шофьор. Искам днес да ви разкажа една история, много интересна. В нея се разказва за доброто в човека, за това как то още гори и  в сърцата на младите, и макар да имат малко колебания, те успяха да направят нещо добро. А дали историята е истинска? Би била, ако всичко бе станало така, както аз ви го разказвам. Но в действителност, в един друг свят тя се случи. И така. Беше късен следобед. Смяната ми почти привършваше, когато ме повикаха на един адрес. Казах си – какво пък – и този и свършвам за днес. Клиентът ми беше дядо, който трудно вървеше. До него имаше двама младежи, брат и сестра. Те го качиха в таксито ми, платиха ми и му дадоха пари за на връщане. След това той много им благодари, сякаш няма да се видят вече и аз потеглих. Човекът пътуваше за градската поликлиника – имал проблем със зрението, така ми каза той. Попитах го тези две деца да ли са му внуци и той ми каза, че не са. Останах много изненадан. Как така? Но той бързо ми каза, че едва-едва ходел, когато от някъде се появили тези две “ангелчета„ и му предложили да му платят таксито до поликлиниката и обратно. Аз останах като гръмнат. Не вярвах. Нима две непознати деца са предложили на този дядо да му платят мъките (близо километър). Не можеше да бъде вярно, но сам с очите си видях как онези деца го изпратиха като свой дядо. Почувствах се длъжен и аз да направя добро. Не му взех парите, а го изчаках да свърши със лекарите и го откарах до тях без пари. Може и смешно и невероятно да ви се стори, но беше така. Хората са казали направи добро и го хвърли в морето. Така и да бъде, но просто исках да ви кажа, че на този черен свят има и добро. Исках малко да хвърля светлина и върху вас.
Дано съм успял.
Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
Къщата с белите фенери и нейните тайни странджански приказки
Конкурси на Фондация "Буквите"