БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Неделя

И.Цекова (angela)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Унило бие камбаната
за сутрешна служба в неделя
и дъждът се излива безкрайно..
В мрачните локви неделни
шляпат хора умислено тъжни
пътят към храма е мокър и кален,
в сивата празничност отиват,
вървят, носейки в себе си
мисъл за малко надежда
от Бог да измолят..