БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


LEMURIA

(!alisa)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Развалям ли магията или успявам

да омагьосам себе си

наместо къщата,

която ме очаква все пак някъде

и е строена от мълчания на камъни?

Ключалките на всичките мълчания

са смешно уязвими. Кой ми вярва,

че мога да мълча по-упорито

от мравките в съседния мравуняк?

И затова накрая съм учудена,

че хвърляйки на вятъра или по дяволите

написаните си сезонно думи

- оставам с нищичко за губене.

Изобщо не се чувствам победител.

И сигурно, ако не виждах огледалото,

така се бих разплакала, че тишината

ще зашепти отново заклинания

и ще ми върне свободата да не искам

нито трохичка повече излишества.

Омръзна ми да се крада от себе си.