БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПРЕМИЕРА ЗА ЧОВЕК /ной 5/

(!alisa)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: НОЙ

Дъждът не бе достатъчен.

За краткостта му,

едва ли е виновен облакът

зает да пази равновесие.

Ще чака дълго Ной

поредния потоп,

а дотогава ще сънува

топуркания миши във ковчега…

Дъждът не бе достатъчен,

но Бог си знае работата.

И сигурно му стига само кал,

след толкова години генерални репетиции

и опити за дишащи марионетки,

за да направи премиера за човек.


2003-10-26