БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Малко бръмбърче, здравей!

Ангел Чортов (ангар)

Раздел: Приказки и детска литература  Цикъл: Стихотворения за деца


                      Малко бръмбърче, здравей!
                      Да се плашиш ти недей!
                      Туй цветенце не е мое -
                      туй цветенце си е твое!

                      Първо ти си го избрало
                      и на него си кацнало.
                      Пий от този божи дар -
                      сладък захарен нектар!

                      Този чуден божи свят!
                      Той на цвят е пребогат,
                      но над тази синева
                      е безкрайна пустота.

                     Тази страшна пустота!
                     Тя е мъртва, затова
                     всички живи същества
                     сме роднини на света!

                     Малко бръмбърче, здравей!
                     Да се плашиш ти недей!
                     Пий от този божи дар -
                     сладък захарен нектар!
2003-10-14