БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Вяра за полет

Таня Минчева Чимбулева (tanichka_loves)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Лети! Лети над всичко, което боли! Духа извисявай над всичко, което ранява! Бъди! Въпреки всичко, което ти струва сълзи... Лети с обновена душа към просторите на радостта! И открий с възроден слънчев плам колко твоят стремеж е голям! Колко сладка е твоята песен, колко всеки неин звук е тържествен... Колко всеки твой порив е светъл, щом повярва в живота сърцето.
2003-09-25