БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мълчание

Мария Николаева Гюзелева (miki)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Смея се-няма ме.
Търся се-липсвам.
Лутам се-аз ли съм?
Несъответствие
между желание
и действителност.
...Реалността отвръща
с мълчание.