БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Когато - тогава

Галина Сергеева Павлова (gadina_)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато вътре в мене свети – вместо ярко да блести.
Когато спра да се запитвам: къде си, а и кой си ти?!
Когато преценявам точно – недоизказани неща.
Когато придобият смисъл наум изречени слова.
Когато времето е спряло и само чувство ни притиска.
Когато можеш да почувстваш всекиго ужасно близко.
Когато цъфнат стрък кокичета под сивия ми балкон.
Когато вместо птича песен дочувам славееви стон.
Тогава ще порасна аз! Ще спра да правя магарии!
Ала това, това ще стане – най-малкото след 100 години.

Когато побера света в едно юмруче,
тогава, да, тогава ще се случи.


2003-09-06