БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БЛУС ЗА ЕДНА ЛЮБОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ (cefules)

Раздел: Хорор и Underground  Цикъл:

БЛУС ЗА ЕДНА ЛЮБОВ

Лята лениво
и жарко кат ад,
бавно заспива
в листист златопад.

Дървета интимно
повиват с листа
довчера невинни
и голи тела.

Прегърнати още,
уханна нега,
а поривът мощен
е веч тишина.

Наивни и голи,
две млади тела,
под старите стволи,
под стръмни била.

Съзрели и пищни,
две млади тела,
сочни две вишни,
сред дива гора.

Все още се галят,
и нежно шептят,
за свойта раздяла,
за любовта.

След хиляди карми,
едва са сега
сред догми кошмарни
и тежка вина,

открили интимност,
прекрасна била,
в невинност, взаимно...

...момичи тела...

Със смях, те, отиват,
до пропастта,
завързват косите,
събират дъха.

Но, аз, преминавам
и пред завой,
спирам колата
и планът си свой.

Висят в непознато
във възел коси
са вплели когато,
видях и извих

волана и слезох,
блещукаха те,
пред мрачната бездна,
разкриха криле.

Но имах, аз, време,
кама, и с замах,
отрязах косите
и тъй ги възпрях.

Косите отрязах
след туй изживях
стотици оргазми,
но не като тях.

След време, аз, срещнах,
едната, а тя,
ми каза зловещо:
-Ти беше смъртта!

След време, аз, срещнах,
и другата, тя,
ми каза горещо:
-Върни любовта!

Реших да завържем,
дълги коси,
но с ножица бърза,,
тя ги скъси.

Тъй както отрязах
с единствен замах,
любов като тази,
що веч не видях...

2003-09-04