БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Потъваме все по-дълбоко

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Потъваме все по-дълбоко във тази вечер с усещане на листи приютени между хилядите върху които паднал е случаен лъч от скрито слънце И тази нежност на ръцете като самотен саксофон познал единствения тон е пулса на творението Във този миг като върховна тайна се открива предначертаното че сливането на деня с нощта е едно докосване (като на счупени вериги)