БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

говорим си двама със селянина

Надежда Ангелинова (edna)

Раздел: Хумористична поезия  Цикъл:

Край шумния и прашен слатински строеж
вървеше бавно една безкрайно готска дама.
Видя я Гошо, обърна се - и получи световъртеж.
Работника от втора смяна, попадна в драма.

-Ква ти драма -
то
туй
си
бе
направо -
І-І
І-І
І-І
І-І
І-І
І-І
яма!

(І-І - туй са пречките на скелето, покрай което е падал лирическият слатински герой...)

Да паднеш във яма
и то яма голяма
(голямата яма на любовта)
направо е драма
и то драма голяма
със двама герои е тя.
Той уж не надничал,
а само обичал
да хвърля по поглед навред,
и не е той циничен,
или романтичен,
той просто бил е естет.
За туй като се обърнал
случайно и зърнал
ужасно прекрасната дама
веднага магически
почти моменталически
поискал да крачат там двама.
Забравил строежа,
забавил вървежа,
високия дванайсти етаж.
Криле ли му дала
надеждата бяла -
посрещнал го хладен паваж.
Добре че там дамата,
във тон с панорамата
веднага простряла ръце
и няма я драмата
само е там дамата
и влюбено в нея сърце.

-Ох, ако знаеш естетите кви криви стени зидат само...
затуй -
полезно е -
за всеки естет -
д
а

с
е

с
р
е
щ
а

с

п
а
в
а
ж
а
- тет а тет !

Той естета
тет а тет
с пистолет
ще застане
само и само
стените ти прави
да не направи.
Той обича всички, неправи криви
 и овали
и едва ли
ще изправи ъгъла на своя мироглед
той обича да е кривоглед.
Пленен е от всички неправи линии
извиващи се, примамливо и похотливо,
за него прекрасно е всичко криво.
Обаче да не забравяме, че говорим за работника от втора смяна,
на него потника му е за смяна,
а не естетиката, с която
се предполага, че твори.
Неговите варови разтвори
са в едно безкрайно естетическо бяло.
Естетиката му престъпва вяло
щом стане въпрос
за откос
или други философски истории,
той разбира от други категории.
Виж
веднага
естетиката му се вдига
на крак
види ли той дамски крак
изящно стъпало,
кривата линия на деколтето бяло
извитите линии на дамската талия.
Даже и Талия*
не би го спасила
със своята сила.
-------------------------------
* Талия - муза на комедията

следва2003-08-23