БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Събуди се от съня

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Събуди се от съня който с лепкавата четка на виденията е приспал очите изпратил те е в призрачни градини обвити с тежък аромат на непостижимото на земята свии се така ще видиш ясно странните игри на времето и руните на камъка ще бъдат драскотини на морето и камените знаци ще бъдат стъпките невидими на някакъв случаен посетител отворил третото око във черната кутия на сърцето на свещ за да те достигне молитва нечия Събуди се и не казвай нищо При зазоряване припяват Третите петли