БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ПРАЗНИЦИ 3 (СЪДЪТ)

Пламен Станков Глогов (sarcomadroll)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Сляпа длан пълзи в Нощта Sanctiti Misericordi! Ровят пръстите пръстта Revivari omni morti Morturi revivera Vivari resistera Води сляпа длан в нощта МЪРТВИТЕ ДО МОЙТЕ ПОРТИ Като в мрачен карнавал Аз безброй лица гримирах И след всеки фестивал Във земята ги прибирах Не оставях никой цял И към никой нямах жал На празнуващите крал- БОЛКАТА КОЛЕКЦИОНИРАХ В апогея на Нощта Ще угаснат всички църкви И ухилена Смъртта Ще ми върне мойте мъртви Със чудовищна ръка Отвратената Съдба Спря пред моята врата И СЪС ГНЯВ ЩЕ Я ИЗКЪРТИ Чувам ги да се роят Чувствам как ме пожелават Тежък кръст за мен строят И обърнат го вкопават Искат мен да приковат- Своя Господ, своя брат Не за да ми отмъстят А ЗА ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТ... Сляпа длан пълзи в нощта Sanctiti Misericordi! Влизат в сенчеста тълпа Мъртвите през мойте порти Morturi revivera… Vivo non resistera! Ражда моята душа ПЪРВИ ПРАЗНИЧНИ АКОРДИ...
2003-08-11