БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нима възможно е

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Нима възможно е завърщането светло след реченото със слова нетленни когато още капят капки кръв от тръните посрещнали очите; когато ежедневен пясък влязъл е във пазвите; а джобовете пълнят сиви камъни Не знам Дори не се надявам Ако се случи Бавното преливане на болката в кристален връх където погледа е бистър като сокол поел свободно въздух където хилядите погледи ще бъдат само погледа един в окото на орлица и “ като животни кротки въздушните зеници пият в сън” Анапо С.Куазимодо