БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Добре дошла

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Добре дошла! Отдавна те очаквам... Позакъсня, но все таки дойде... Дъха ти леден чувствах във косите си, ръцете ти на свойте рамене, очи, студени в мене взрени... Не бързай! Почини! Ще тръгна с тебе, но нека да поседнем преди път... Да те почерпя искам, смърт! Ти пий! Аз ще се върна отново в милите места, любими хора да прегърна, да им оставя спомен, доброта... Ще ми дадеш ли време за това? Отпий дълбока глътка! Пий! Дори да се опиеш пак ще тръгнем. До ада ще те нося! Обещавам! Но...миг ми дай. Да мога още,една червена роза да помилвам с дъх... Да знае любовта, че с тебе тръгвам, но ще я чакам там, Над този свят...
2003-08-05