БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Последният ден на Земята

Исус Христос Суперзвезда (The_Antichrist)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В последния ден на Земята
Слънцето пак ще изгрее,
само че от запад,
за последно света посивял да огрее.

Има нещо бяло и празно
във главите ви,
има нещо студено и мъртво
във сърцата ви.

С кръв поливаме последните цветя
и те се раждат тъжни и мрачни,
и всичките ни велики машини
се засаждат в градини.

Те чакат да пораснат
и да умрат окъпани в слава,
точно както правят цветята
през последния си ден на Земята.

Денят, в който светът загина,
беше светъл и бял;
треперихме в стъклените си кожи-
за края никой не бе разбрал.....