ДОМАШЕН АНГЕЛ

В живота ми ,отдавна отарашен 

от радости , претъпкан със беди ,
прозрях ,че имам си ангел домашен
по кучешки над мене , който бди.
От облак ме следи ангел - хранител ,
а песът ми е ангел - втори пост .
И двамата опазват с всички сили
деня ми тъжен и съвсем непрост .
Когато ми прелее от обида
и заповтарям : “Вече не се трай!” ,
а от сълзи очите ми не виждат -
теши ме добродушен кучи лай.
Пристига ангел на четири лапи ,
косматкото с най - чистото сърце .
И болката е споделена , стапя се ,
и бяга , както от вятър перце .
Здравей ,мой ангеле ,махай с опашка,
ушите мърдай .И при мен ела!
Аз с два съм ангела – един домашен ,
а друг от облак - разпрострял крила ...