КУЧЕТО И КОНЯТ

Те неразделни са от детство ранно,
живеят си в стопанството пространно,
по цял ден си играят и се гонят,
все двамата са – кучето и конят.

И обичта им е необяснима –
те в знойно лято, пък и в люта зима
препускат заедно насред полето
и шум от тях се носи до небето.

Един без друг не могат да живеят,
тъгуват, да се срещнат все копнеят.
Процвилва конят, кучето щом види,
а лае то, приятелят щом иде.

Така се нижат дните им щастливи
за радост на стопаните грижливи.
Живеят си, играят и се гонят
другари верни – кучето и конят.