КУЧЕ И КОТЕ

Майка ти от страх на бора

чак се покатери.
Сам съм. И какво да сторя –
мама не е с мене!

Ти ела да поиграем.
Да си ми другарче.
Не настръхвай и не казвай „хъх!”
Никак не съм страшен.

Мишки като теб не ям,
но ако желаеш,
с мен ела сред ягодите,
сладко да похапнем