Приятели

Моето куче е супер красиво – 

пухкаво, малко и много игриво!
Рано ме буди и лае за мен,
с него започвам аз летния ден.

Колко е малко, а колко е храбро,
днеска във парка се скара със хъски,
с лапи го блъсна и лаеше с жар,
сякаш удари му звучен шамар!

Хъскито тъжно наведе главата,
Пухчо, замаян, започна играта,
после го близна приятелски в знак –
дружба целеше, не искаше враг.

Смаяно, хъскито гледаше мило,
никак не беше на Пухчо сърдито.
Стана му верен и предан другар,
сякаш Съдбата изпрати му дар.

Моето куче със черни очички
обич печели и радва ни всички
и ако видите в близкия парк
куче голямо и малък юнак,

искам да знаете, те са другари –
хъски и Пухчо, приятели стари.
Тази история свършва дотук
с хъски и Пухчо под младия бук.