Пътят, по който…

Пътят,

по който
не стигам до теб…
Как не искам
да го вървя…

Пътят, по който
не стигам до теб…
Всъщност…
Ти го избра…

Пътят, по който
не стигам до теб…
Дълъг е…
И лъкатуши…

Всичката болка
събрала в света –
пътувам…
В себе си сгушена…

Пътят, по който
към теб не вървя…
Гола…
Уплашена…
Боса…

През земя и небе…
През хляб и вода…

През мъртвите
мои въпроси.