ПРАШИНКАТА ЛЮБОВ

Дъждът вали, вали, вали.

Тела измокря. И души.
Прониква в нашите мечти.
Навсякъде е дъжд, нали?

Една прашинка в мен се скри.
От мокрото се тя бои.
Прашинката, това си ти,
попила в моите очи.