Хххх

Прибери си душата на скрито.

Съхрани съкровените чувства

и след време душата

попитай

колко ценни са твоите мисли .

Колко силно ти си обичал!?

Колко болка в душата е скрита?

Как във някого ти си се вричал,

но душата превърнал си в пита!

В името на доброто си име

в името на своите близки ...

Колко болка в душата е скрита ...

Но не искам сега да я питам ...