***

Пред неделната ми врата –
твоите обувки.
Носовете им
винаги сочат навън.
Приличат на
хипопотами,
смълчани в носталгия
по дивите пътища.
Влизаш.
Очите ти остават
върху носовете на обувките.
Пред вратата.