Магия

Искам да те счупя, твоя свят

от всеки ъгъл в него да надничам,

а после да си тръгна на инат –

така умея в тъмно да обичам!

 

Искам да не можеш да заспиш

и всяка твоя мисъл да ме следва

в черния тунел на лудостта,

под волята на тъмната ми клетва.

 

В черния тунел на лудостта

където ще танцуваме несвястни,

впили устни алено в плътта

със стонове потъващо неясни.

 

Впили устни — слети светове,

харесва ми когато се размиваш!

Тъмната магия те зове  –

в душата ми завинаги се вливаш!