Цветя за вазата

 Животът им приличаше на фото колаж,

бяха заедно, но самотни.
Може би им тежеше този багаж,
но се справяха страхотно.
Той риба ловеше, готвеше тя.
Храниха се и мълчаха.
Добрият съпруг и добрата жена
толкова чужди си бяха!
Той шеташе в двора, в къщата - тя.
Не допускаха близо омразата.
Той носеше често вкъщи цветя,
но не на жената - на вазата.