Цветята

Цветята в аромат ще се превърнат 

На тяхно място град ще израсте
И аз не ще успея да ги върна
За да ги види моето дете.

 

Да, няма как по нещо да тъгуваш,
Ако не си го помнил и видял
Но ако случи се да го сънуваш
Ще разбереш, че беден си живял.

 

И с жажда по незнайната химера
ще бродиш с часове из интернет
За да откриеш, че си сам и вчера
цветята са си тръгнали от теб…