ОПАСНОСТ

На болката поетът е стражар,

затуй безгрешно винаги усеща –
ти можеш да си лед, но и пожар,
и даже да избягам – ще те срещам.


Познавам те навярно от отдавна.
Дали във друг живот били сме близки?
В очите ти се губя много бавно,
а най-опасното е, че го искам.