Благодат

Обгърнат от вечерния уют,

наметнат с пелена от топлина,
седеше уморен след дълъг труд,
прибрал се с нетърпение у дома.

Поглеждаха го светнали очи -
на малките му, палави деца.
Помилваха го нежните ръце
на младата му, любеща жена.

Едно прекрасно чувство се роди -
усети радост, нежност, топлота...
И в този миг умората му се стопи -
бе най - щастливият човек в света!