Мъжете най-обичат

Мъжете най-обичат 

разхайтени жени,
с тях морни да заспиват
след ласки до зори,
а после да се будят,
разтърсени от страст
и жадно да отпиват
любовния екстаз...

 

Мъжете най-обичат
жените от стъкло
с тела прозрачно-крехки,
прострени на легло,
частици от плътта им
да вкусват всеки път,
пияни до безпамет
в наслада да горят...

 

Но най-обичат, зная,
мъжете тез жени,
с които да мечтаят
за бъдещите дни,
жени безценни, вечни,
по-дръзки от смъртта,
които ги обричат
да вярват в любовта!