Липсва ли

Липсва ли ти в залези на запад,

когато във очите ти вали?
Спомен ли е, или отпечатък,
в който тайно си я съхранил?

Има ли следи, или във сън е
от, които денят ти пари и тежи?
Да гледаш все нататък и нататък
в очакване... да преболи?

Смело влез тихо във душата си.
Там Бог с любов е определил,
и твоя път е някъде, нататък,
потърсиш ли я – навътре погледни!

И после остани за малко в ляво
и чуй, ако ти се разтупти,
не е само отпечатък.
Любов е!Тръгни към нея!
Смело се спусни!