ЗА ДА ПОВЯРВАШ...

Ако още питаш

дали те обичам,
ако те измъчва
мигът на покоя –
виж детенце живо,
как към майка тича –
тъй невинно свята
е правдата моя.
Към теб ще премина
през иглена ниша –
светулка пътя ми
дори ще свети,
та ласките ми
нежни да усетиш
и близостта една –
в сърцата ще диша!