РОМАНТИКА Е...

Романтика е да поседнеш тихо в парка,
да вдъхнеш до насита чувствения аромат
и звуците на пролетта(есента),
Очите ти да запленяват цветни водопади,
а в тялото ти да преливат
най-сладостните сокове на радостта!

Романтика е да обхванеш
крепко ствола на дърво любимо,
да седнеш и докоснеш нежно с пръсти
земята и прохладната трева,
За да почувстваш как в теб
потичат нови земни сили,
как в тялото ти бликва младостта !

Романтика е да приседнеш
и под купола на църква,
да чуваш ехото и песента
на тих камбанен звън,
да съзерцаваш трепета молитвен
на запалените свещи
и образа спокоен на Светеца си любим!

Романтика е в лунна вечер
да поседнеш край морето,
да потопиш нозете си в прохладната вода,
а нейде горе докосвайки звездите
вълшебна музика нестихващо
на воля да звучи!

Романтика е в тихата спокойна утрин
да чуваш плясъка на морските вълни,
А бели чайки да издават нежни звуци
и да приветстват теб,
любимия и целия всемир!

РОМАНТИКА е...
просто да се наслаждаваш на живота,
на утрото, на слънцето и чайките,
на любовта и вярата в бъдещите дни!