Диамант

“ - Живей-каза тя-за мига!
С различни и много жени се събирай.
Животът е това, което се случва сега.
Хвърляй се смело и не подбирай!

Така ще откриеш тази жена,
от всички други за теб най -добрата…. "
Но това е голяма заблуда една
Така единствено ще си унижаваш душата.

Не искам да ровя из купчина камъни
и да търся един диамант,
защото той, мила моя, вече в ръката ми
и няма на друг да те дам!