***

Ще погреба любовта си.
Ти няма да живееш в мен.
Ще погреба любовта си.
И няма да те има в моя ден.
Ще разруша всеки мост,
всяка дума и жест...
Ще залича с моя пост
всеки спомен, копнеж...

Ще откажа душата ми
да се вълнува за теб.
Ще спирам сълзите си
да не тъгуват безчет.

И ще се събудя един ден
с усмивка и мъдрост.
Ще поканя слънцето в мен,
ще съм цялата храброст.

И няма да ме е страх.
Няма да живея в грях.
Ще бъда винаги „аз”,
ще имам щастлив глас.

Ще бъда с човек,
който е моят герой!
С душа на поет...
ще знам, че е Той!