ДОЛУ ТАМ НЯКЪДЕ…

Аритмично и спъващо се, 

нелогично измъкващо се
стълпотворение
от спомени с вдъхновение
недовършено изречение
или стихотворение ?

Долу там някъде метален се е излегнал градът
Светлината го полира с любовна прецизност
Слънцето тича нагоре по стълбите
Изпреварва ни
Увлича ни
Разтоварване
Качваме се по планината
Планина слиза от плещите ни

Долу там някъде реката отмива сенките ни
Наоколо върховете се състезават
кой първи ще стигне небето
Изпреварваме ги
Заедно
Ако сме знаели…
Че пътуваме натам някъде
където се срещат очите ни

Долу там някъде отразила града е реката
Музиката кара колата
И се разплисква под колелата
Изпреварва ни
С обещание
За отдавна желаното
Но все така непоискано
Притаено в сърцата ни

Долу там някъде в реката се раздвоява градът
По стъпалата от вятър нагоре
Под мелодиите в нощния дъжд
Изпреварвам те
– Или ти мен ? –
Във всичко, което дори не разбрах
Как да наричам
Още ли те е страх да те обичам ?