ПРЕДВЕЧЕРНО

Разбрах,че с тебе няма да живея

между стените на семеен дом,
макар към теб все мислите се реят
и стиховете ми са като стон.

Аз знам,че с тебе няма да живея,
но позволи щом дойде вечерта,
с бастунчето полека да докретам
и до постелята ти да умра.