ТЪЙ РЕЧЕ ЛЕКАРЯТ

Състояние“Стабилно тежко“ – докторът рече,

а диагнозата е „Акутна Любов“,
пациентът на душевни мъки е обречен,
какво да се прави – животът е суров.

На латински нищо не продума тоя лекар,
явно нещо беше учил-недоучил…
Ясно бе – за диагнозата няма аптека,
оказва се патологичен случай.

Трудно от тази тежка болест се умира,
но не може и да се избяга,
а душата, горката припърхва немирно
и накрая примирява се някак…

Нищо на латински докторът не каза,
само дето тъй и не разбра,
че с тази благословена диагноза
диагностира своята Душа...