БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

Крайна дата: 2021-08-20

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

ОБЩИНА  ПОМОРИЕ           И           ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888“          ОБЯВЯВАТ

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

В поетичния конкурс “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” могат да участват автори над 18 години от цялата страна.

Творбите (до 5 стихотворения), в 3 екземпляра, изпращайте на адрес: гр. Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” (конкурс за поезия).

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

Краен срок – 20 август 2021 г. (валидно е пощенското клеймо на плика).Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет.

Ще бъдат присъдени следните награди:

І награда – 500 лв. и плакет „Яворов”

ІІ награда – 350 лв. и диплом

ІІІ награда – 150 лв. и диплом

Наградените автори ще бъдат обявени на 4 септември 2021 г.

По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя

от наградите може и да не бъде присъдена.