БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Литературен конкурс за къс разказ "Дивото"

Крайна дата: 2021-06-30

Статут
на Национален ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото”
за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ”
2021 година
Десето издание

Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели.

Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките на единадесет месеца, в случая – от 1 август 2020 г. до 30 юни 2021 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и сайта “Дивото”.

 

Награди:

– Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.

– Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.

– Втора поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.

– Една награда в категория “Млади таланти” (до 18 г.) – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева

 

Награждаване: Награждаването се извършва в рамките на Дните на лова и дивеча, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ.

Реклама: Реклама се набира от традиционните рекламодатели и може да придружава всяка публикация. Предлага се функцията на ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР на конкурса, която може да определи и своя награда, както и да предостави допълнителни награди. Предлага се и функцията на МЕДИЕН ПАРТНЬОР на конкурса, който трябва да се търси сред най-популярните ежедневници, престижни списания и електронни медии. Изработва се специална рекламна тарифа от отдел “Реклама”.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 30 юни 2021 г.