БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Национален конкурс за разказ на историческа тема "ИЗПИТАНИЕ"

Крайна дата: 2021-07-30

В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ И НЕГОВАТА СЪПРУГА НАДЕЖДА РОДЕВА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 1884” ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А Т ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участието е индивидуално.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2020- 2021 г.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Млади хора на възраст от 19 до 35 години.

РЕГЛАМЕНТ: Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието на разказа не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. Всяка творба трябва да е придружена от попълнен, подписан и сканиран Формуляр за участие, съдържащ информация за контакт и копие на лична карта за участниците от втора възрастова група. Формулярът изтеглете от страницата на конкурса;

Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на разказа), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите;

Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс;

Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането;

Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юли 2021 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg;

 

Церемонията по награждаването ще се състои през есента в гр. Провадия, комплекс Ламбова къща, ако епидемичната обстановка позволява.

Отличените автори ще бъдат предварително информирани за начина, по който ще получат наградите си.

Тел. за връзка: 0887 794 124 – Антоанета Георгиева 051842280 – Силвия Боева

 

НАГРАДЕН ФОНД:

Осигурен е изцяло от дарения на Цончо Родев, Надежда Родева, Йоланта Родева и приятели.

НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първа награда – 250 лева

Втора награда – 150 лева

Трета награда – 100 лева

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първа награда – 250 лева

Втора награда – 150 лева

Трета награда – 100 лева