БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕПИЧЕСКА ПОЕЗИЯ „ПОЛК. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“

Крайна дата: 2021-06-30

НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, Съюза на българските писатели и Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“
обявяват VII-то издание на Национален конкурс за епическа поезия „полк. Георги Георгиев“. Конкурсът е с национален характер и е единствен по рода си за страната и в него могат да вземат участие автори от цялата страна, без ограничения на възраст, пол, етническа принадлежност.
 
Отличеният автор се определя от жури в състав:
Боян Ангелов - председател на СБП, Матей Шопкин - член на СБП и Гина Хаджиева – член на НЧ „Светлина – 1861“ и получава: грамота, плакет и парична награда.
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват автори на епическа поезия;
2. Участниците трябва да са носители на авторски права върху произведенията, с които участват в конкурса;
3. Творбите трябва да бъдат изпратени до 30.06.2021г.;
4. Желаещите да участват в конкурса – автори и издателства трябва да представят по два екземпляра от книгите си на адрес:
П. К. 6150 гр. Шипка, област Стара Загора, ул. „Боян Чомаков” № 4, НЧ „Светлина – 1861”.