БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Национален литературен конкурс "Асен Разцветников"

Крайна дата: 2021-06-30

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Литературен Клуб „Асен Разцветников” при НЧ”Напредък - 1869”
 
О Б Я В Я В АТ:
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ
за поезия и проза /разказ или есе/
Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието”
Конкурсът е анонимен.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- поезия – до две стихотворения – максимално до 30 стиха /едното/
- проза /разказ или есе/ - до 4 печатни страници А4
Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани.
 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Първа възрастова група –от 11 до 14 години /5-8 клас/
Втора възрастова група – от 15 до 18 години /9-12 клас/
Трета възрастова група –над 18 години
 
Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg
под наименованието – конкурс Разцветников – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
Изпратените творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса.
Срок за приемане на творбите: от 01.03.2021 г. до 30.06.2021 г. включително
Награждаване: септември в НЧ”Напредък - 1869” гр. Горна Оряховица.
Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището. Наградените участници ще бъдат предварително уведомени.
Разходите са за сметка на участниците.
Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури.
 
НАГРАДЕН ФОНД
І–ва, ІІ-ра и ІІІ–та награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории
 
Телефони за контакти: 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар
0889515828 – Галина Москова – представител на ЛК „Асен Разцветников”
facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА