БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС : “Какво ми разказа вятърът”

Крайна дата: 2021-04-05

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА XXIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА - СЛИВЕН, 2021 ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “Какво ми разказа вятърът” И Х НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ

 

         От 11 до 13 май 2021г., в гр.Сливен,по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация - Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе XXIII Национален фестивал на детската книга – единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и  четене в дигиталната епоха.

Отчитайки новите предизвикателства при организацията на събитието в условията на разпространение на Ковид 19 и базирайки се на опита от реализацията на миналогодишното издание на фестивала в новата реалност, организаторите на 23 издание работят по нова концепция за провеждането му, с ново съдържание и форми, за да може и тази година той да се проведе, защото днес повече от всякога децата имат нужда от живо общуване, от досег с книгата и другите изкуства, от възможности за творческа изява.

Наред с многобройните прояви, които се организират в рамките на фестивала, с цел провокиране въображението и творчеството на децата и тийнейджърите от цялата страна и от българските общности в чужбина и тази година ще се проведат и Национален литературен конкурс и Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. 

         Темата на Националния литературен конкурс е “Какво ми разказа вятърът”. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени на e-mail.или в печатен вид.

         Компетентно жури ще оцени творбите. Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.

Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIII Национален фестивал на детската книга.

         Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на адрес:

 

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

/за литературния конкурс/

или на e-mail:  reglibsliven@iradeum.com

Краен срок за изпращане на творбите: 22.03.2021г.

 

В рамките на  XXIII Национален фестивал на детската книга –Сливен, 11-13 май 2021г., ще се проведе и Десети Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли. Куклите да са с височина по-голяма от 35см.

Компетентно жури ще оцени творбите. Наградите на отличените участници ще бъдат връчени на специална церемония в дните на фестивала.

Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат  на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

За Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои

Краен срок за изпращане на куклите: 05.04.2021г.

 

Куклите на участниците в конкурса не се връщат. С тях ще бъде уредена изложба, която може да бъде посетена в дните на фестивала. Куклите на отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в България Музей на театралната кукла на любимите литературни герои уреден в РБ „Сава Доброплодни” - Сливен. В него и деца, и възрастни, в една фантастична и приказна атмосфера, могат да се наслаждават, както на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните създатели.

 

За контакти: 044/622441; 044/623970; 0886090712