БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Литературния конкурс Рада Казалийска 2020

Крайна дата: 2020-08-31

Литературния конкурс "Рада Казалийска" 2020

Тема: "Училище за светлина"

"А когато ти рече: - Ще отворим българско училище

за светлина, ще турим лоста,

zа да преминем моста."

"На баща ми" - Рада Казалийска

 

Регламент:

Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници

Без възрастови ограничения.

Произведенията да не са публикувани до момента

Три имена, адрес и телефон за контакт.

При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция

 

Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:

Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55,

НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса

Или на e-mail: rada.kazaliiska@mail.bg

 

Краен срок за изпращане на творбите – 31 август 2020 г.

Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2020 г.

Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация "Буквите"