БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Седми конкурс "Николай Лилиев"

Крайна дата: 2020-04-27

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ФОНДАЦИЯ “КОСМОС - ДИМИТЪР БРАЦОВ”
ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – СТАРА ЗАГОРА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ-2005” - СТАРА ЗАГОРА,
ВЕСТНИК «ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС»,
СПИСАНИЕ «ПТИЦИ В НОЩТА»,
ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ “КОТА” - СТАРА ЗАГОРА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” – СТ.ЗАГОРА

ОБЯВЯВАТ
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
В ПАМЕТ НА АКАД. НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ

Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема.
Всеки автор от България или от чужбина изпраща до 3 (ТРИ)
поетични произведения, написани на кирилица, шрифт Times New Roman,
размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf
на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg
в срок от 5 март 2020 г. до 24.00 ч. на 27 април 2020 година (включително)

Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие Относно: „За конкурса“ и ДВА прикачени файла – единият - с трите стихотворения заедно, а другият - с личните данни на участника (трите имена, възраст, точен адрес, телефон), за да бъдете идентифицирани при крайното класиране. В първия прикачен файл трябва да присъстват единствено стихотворенията Ви. Не вписвайте личните си данни в този файл!

Журито оценява текстовете анонимно, като на всяка творба се зачислява номер на пристигане.

Допълнителни изисквания: Участващите творби трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат стихотворения, участвали в предишни издания на конкурса.

Ограничение за дължината на едно стихотворение – 30 реда.

Творбите, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати за участие.

В конкурса не могат да участват със свои творби: членовете на журито, носителите на награди от конкурса в предишни години, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.

По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на стихотворения за поощрение на техните автори, като тези творби остават извън основното класиране на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите стихотворения! С изпращането на стихотворенията Вие се съгласявате да предоставите на списание „Птици в нощта“ и вестник „Литературен глас“, както и на сайта literaturenglas.com правата за публикация на Вашата творба.

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

Първа награда - 400 лв.

Втора награда – 350 лв.,

Трета награда - 250 лв.

Четвърта награда – 200 лева

Пета награда - 100 лв.

Поощрителни награди - почетна грамота и презентация на страниците на в. „Литературен глас“ и сп. „Птици в нощта“.

Наградите ще бъдат връчени на 26 май 2020 г. (вторник) от 18 ч. в Залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ - Стара Загора.
Наградените автори поемат пътните си разноски.