БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

литературен конкурс „Георги Давидов“

Крайна дата: 2020-06-20


Шесто издание на
Националния литературен конкурс „Георги Давидов“

август 2020 година

 

 

ЦЕЛ:

Стимулиране творческите изяви на млади поети, които пишат на морска тематика, както и за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от Община Шабла, с решение на Общински съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г.

2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година, по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов.

3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от Община Шабла.

4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на Община Шабла / кмет или заместник кмет по културата /.

5. Наградният фонд в конкурса на името на Георги Давидов се осигурява от Община Шабла. Наградата включва: малка пластика „Пегас”, специално изработен диплом /грамота/ и парична премия /2000 лв/.

 

РЕГЛАМЕНТ:

• В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика, както и за живота и вълненията на хората, живеещи край морето.
• Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика.
• Конкурсът е явен. Текстовете, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680,
ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация, за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org, culture@ob-shabla.org
Краен срок за изпращане на творбите, придружени от изискваната информация за авторите им: 20 юни 2020 година.