БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

XIX национален конкурс Любовта е пиянство или пиянство от любов

Крайна дата: 2020-02-12

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ „КУЛТУРА”,
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ“ И
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

О Б Я В Я В А Т
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:
Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02. 2020 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:
• едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
• малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
• Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра, под председателството на поетесата Надежда Захариева. Ще бъдат връчени три парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели”- 100 лв.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 20.02.2020 г., 17.00 ч. в зала „Диоген Вичев“ на РБ „Партений Павлович“.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра -7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Справки и допълнителна информация :
тел: 086/816 201 , e-mail: culture@silistra.bg