БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2020

Крайна дата: 2020-04-25

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НЧ „РОДИНА-1860“
КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“
КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“


ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА`2020

Тема: „ГНЕВЪТ НА МОРЕТО И НЕГОВИТЕ ПАЗИТЕЛИ“


РЕГЛАМЕНТ

І. Цел на конкурса: да провокира творческата мисъл и емоция у авторите и да търси и открива млади творци, които не са работили в този жанр.

ІІ. Условия за участие в конкурса
1.Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.
2. Всеки автор може да участва с по ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма.
3. Авторите да са действителни носители на авторските права.
4. Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация с трите имена на автора, дата и година на раждане, пощенски адрес, телефон, e-mail за контакти и по желание кратка творческа биография.
5. Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:
prikazka_konkurs2020@abv.bg, не по-късно от 25 април 2020 г.
6. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
7. Всяка година журито определя различна тема за конкурса.

ІІІ. Награди
1. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална
церемония на 17 май 2020г. /неделя/ в Стара Загора. Всички отличени ще бъдат уведомени по и-мейл или телефон.
2. Приказките, които журито класира на първо, второ и трето място, ще
бъдат отпечатани в специално книжно издание. То ще бъде издадено до 6
месеца след обявяване на отличените. Те ще получат безплатно определен брой от издадената книга.
3. Класираният на първо място получава Призът на конкурса /авторска
статуетка/, а тези на второ и трето място - плакети.
4. С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично
декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.
5. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си
запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и представяне на конкурса.
6. Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент,
подлежат на конкретно решение от страна на журито.


За информация:
Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”
тел: 042/ 626 900; 0887651129
и-мейл: rodina1860@abv.bg
Клуб „Млад писател”
и-мейл: teen_stzagora@abv.bg
тел: 0899425503